Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\logobtb.jpg

   

 

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttstil.gif

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttstat.gif

 

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Aktuelle scorecards for stjernerne

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttregl.gif

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttmaal.gif

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttdsol.gif

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Best 50% runder - de pt. udvalgte runder

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttsub90.gif

 

 

 

 

Description: Description: Description: Beskrivelse: Description: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Jens\Data\Web\BTB\2003\buttradar.gif

 

 

 

 

 

 

 

TOUR 2015

Tidligere Tour (2002-) :  2  3  4  5 6 7 8  9  10 11 12 13 14

Brøndby 01-11-2015
Resultat: TS34, JT33, BC32
Slagspil: TS82, BC85, JT104
Flaget: ---           
Længste Drive: JT7
Birdies: JT hul8
J

<<<<<<<<<<<<<<<  tour slut (sommertid)

Brøndby 18-10-2015
Resultat: BC34, TS31
Slagspil: BC84, TS84
Flaget: BC6           
Længste Drive: BC6
Birdies: TS hul3, Bchul12

Brøndby
11-10-2015
Resultat: TS33, JT28
Slagspil: TS82, JT109
Flaget: --           
Længste Drive: --
Dagens slag : Hul 11, JT oplæg 2m før vand, 2. slag, sandjern i flot bue der lander 2 cm inde på øen. TS 1. slag i vand, 3. slag i flot bue der lander på træværket og ender 5 cm inde på øen
J

Brøndby 05-10-2015
Resultat: BC35, TS35
Slagspil: TS81, BC82
Flaget: BC6           
Længste Drive: TS6
Dagens slag : BC hul 10, efter at have slicet 2. slaget i vandet, blev PROV1X’en droppen 170 meter fra midt green. Selv med vand hele vejen til green, blev hybriden hevet frem og knaldet mod bolden. Med nedslag 5 meter inde på green og 4 meter rul derefter, endte bolden midt på green.

Brøndby 28-09-2015
Resultat: TS34, BC33
Slagspil: TS81, BC86
Flaget: BC6           
Længste Drive: BC6
Dagens slag : TS hul 12, driver et lidt kort 9’er slag, som går i hazardens forkant, knalder ned på en af kampestenene og hopper højt, frem over green og 20 meter forbi.

Brøndby 21-09-2015
Resultat: BC30, FR24
Slagspil: BC88, FR96
Flaget: BC6           
Længste Drive: ---
Dagens slag : FR Hul 10, driver et dejligt drive 2-3 meter ind over skoven i venstre side, men idet bolden når over træhøjden trækker Flemmings kontrollerede fade, samt en del sidevind bolden tilbage og den ender midt på fairway.
Dagens andet slag : FR hul 12, driver et lidt skævt slag over på bakken i venstre side, bolden lander på bagsiden af bakken og hopper 45 grader til højre for at enden på green!   Og faktisk i kompetition til flaget, men den er 1 meter længere fra flaget end den der ligger nærmest.

Brøndby 14-09-2015
Resultat: BC35, FR30
Slagspil: BC82, FR90
Flaget: BC6                 (Birdie)
Længste Drive: BC6     (FR225m, BC241m)
Birdie: BC Hul2

Brøndby 07-09-2015
Resultat: BC31, TS24, JH22, FR22
Slagspil: BC85, TS94, JH100, FR103
Flaget: FR8
Længste Drive: FR8

Brøndby
31-08-2015
Resultat: TS36, BC31
Slagspil: TS79, BC85
Flaget: BC6
Længste Drive: ---

Skyrup (f.k.a. Hässleholm)
30-08-2015
Resultat: JH32, BC29, TS28, MH25, FR23, JT21
Slagspil: TS92, BC92, JH95, FR105, MH112, JT123
Flaget: TS10
Længste Drive: BC10

Perstorp 29-08-2015
Resultat: JT32, JH30, BC29, MH29, TS27, FR25
Slagspil: BC94, TS96, JH99, FR102, MH109, JT114
Flaget: TS10
Længste Drive: BC10

Brøndby 24-08-2015
Resultat: BC39, FR33
Slagspil: BC79, FR88
Flaget: BC6
Længste Drive: FR6

Brøndby 17-08-2015
Resultat: JT31, MH28, FR28, BC27
Slagspil: BC90, FR93, MH106, JT107
Flaget: BC8
Længste Drive: FR8
Birdie : JT hul9(5 point)
Dagens slag: FR Hul 9, drive 241+ meter,  løb af green.
Eller BC hul 14, drive 277 meter på fairway eller BC hul 17, 234 meter drive med 3 kølle (løb af fairway, som var for kort).

Brøndby 10-08-2015
Resultat: BC38, FR33, TS26, JT+MH26
Slagspil: BC81, FR88, TS92, MH103, JT113
Flaget: FR9 
Længste Drive: TS9
Birdie : TS hul13, FR hul 12, BC hul 11
J
Dagens slag: MH hul 14, ligger i bunker (på græs kant op mod green).
Slår lob slag op i en vinkel på 70 grader, lander lige over bunker kanten, med spin, hvorefter bolden speeder frem mod hullet for et kort put. Houdini !!

Brøndby 03-08-2015
Resultat: TS38, BC35, JT32, FR25
Slagspil: TS78, BC84, FR98, JT105
Flaget: TS8 
Længste Drive: BC8 (257m)
Birdie : TShul9
Dagens slag I: TS hul9, driver på green !! Eagle put misser, men birdie
J
Dagens slag II: JT hul3, 3. slag indspil mod green, triller af og ned 3 m bag træer bagved green. 4. slag, gennem træer, bouncer på bakken, og triller i cuppen, =par 
J

Brøndby 27-07-2015
Resultat: FR37, TS29, JT29
Slagspil: FR84, TS89, JT110
Flaget: JT7 
Længste Drive: TS7
Birdie : FR hul15, JT hul12

Brøndby 13-07-2015
Resultat: BC40, TS36, JT23
Slagspil: BC79, TS80, JT117
Flaget:  BC7
Længste Drive: ---
Birdie : BC hul9

Holbæk 06-07-2015
Resultat: HJ26, TS26, JT24, FR20
Slagspil: TS102, JH114, FR114, JT128
Flaget:  ---
Længste Drive: JT8

Brøndby 29-06-2015
Resultat: MH34, FR33, BC32
Slagspil: FR88, BC88, MH97
Flaget:  FR7
Længste Drive: BC7

Brøndby 26-06-2015
Resultat: TS37, FR34, BC27
Slagspil: TS79, FR86, BC96
Flaget:  FR7
Længste Drive: ---
Birdie: FR hul7

Brøndby 22-06-2015
Resultat: BC33, FR29, JT28
Slagspil: BC86, FR92, JT109
Flaget:  ---
Længste Drive: BC7  (241 meter)
Birdie : BC hul3, Hul4, Hul10
Dagens slag : Flemmig hul10, efter flunket drive lige efter dame tee, langt 2 slag, 3 slag slice (mod store træ) ender fairway højde 60m ind, 4. slag indspil venstre lige ude og så kommer dagens slag, chip ind lige på pinden og i!

Brøndby 15-06-2015
Resultat: TS38, BC33, FR30
Slagspil: TS79, BC86, FR92
Flaget:  BC7
Længste Drive: FR7

Brøndby 08-06-2015
Resultat: BC37, TS35, MH31, FR27, JT23
Slagspil: BC82, TS82, FR97, MH99, JT115
Flaget:  MH9
Længste Drive: FR9
Birdie : TS hul2, MH hul8, BC hul9

Brøndby 01-06-2015
Resultat: BC30, JT28, MH25, FR24
Slagspil: BC89, FR97, MH107, JT108
Flaget:  BC8
Længste Drive: BC8

Brøndby 25-05-2015
Resultat: TS33, BC30, FR28
Slagspil: TS84, BC91, FR92
Flaget:  FR7
Længste Drive: BC7

Brøndby 18-05-2015
Resultat: FR33, TS31,BC29
Slagspil: TS85, FR87, BC91
Flaget:  TS7
Længste Drive: ---
Birdie : BC hul4, FR hul8, TS hul 12(igen)
Dagens slag : Hul 16, efter at TS har drivet tæt forbi vores blodbøg, ender hans drive tæt ved green 14 på bakken. TS slår efter green med 130-140 ind, men starter den meget fladt. Det var meget heldigt, idet den gik i å brinken og hoppde lige så pænt op og lå ca 1 meter efter åen.

Brøndby 11-05-2015
Resultat: TS32, BC32, FR30, MH23
Slagspil: TS85, FR89, BC89, MH111
Flaget:  TS8
Længste Drive: TS8
Birdie : TS hul 12
Dagens slag (bestemt af MH) : Hul 8, BC svinger 7 jernet fra 105 meter, stiv modvind, bolden rammes ikke optimalt, men ser kort ud i modvinden. Bolden slår ned på midt på hylden i harzarden og hopper op over kanten i retning mod flaget og ender 5 cm fra green.
Italien, Molino Del pero
09-05-2015
Resultat: MH28, BC26, JT26, JH20, FR18, TS18
Slagspil: BC95, TS102, MH104, JH105, FR106, JT113
Flaget:  --
Længste Drive: MH10

Italien, Bologna 08-05-2015
Resultat: BC37, TS30, MH23, FR22, JH21, JT20
Slagspil: BC87, TS92, FR104, JH109, MH115, JT127
Flaget:  ---
Længste Drive: JH10

Italien, Modena 07-05-2015
Resultat: TS36, BC26, FR24, MH20, JH20, JT18
Slagspil: TS86, BC105, FR106, JH110, MH119, JT119
Flaget:  FR10
Længste Drive: FR10

Italien, Le Fonti 06-05-2015
Resultat: BC31, FR27, TS26, JH26, JT19, MH17
Slagspil: TS96, BC96, FR98, JH105, MH121, JT127
Flaget:  BC10
Længste Drive: TS10 & JT10

Brøndby
04-05-2015
Resultat: BC31, FR31, TS31
Slagspil: TS85, FR88, BC88
Flaget:  TS6
Længste Drive: TS6
Birdie : BC hul 13

Brøndby 27-04-2015
Resultat: BC35, FR28, JT26, TS25
Slagspil: BC85, TS92, FR92, JT110
Flaget:  BC8
Længste Drive: JT8
Birdie : BC hul 1
Dagens slag : Hul 16, BC svinger hybriden der slår bolden fladt ned i vandhazarden, bolden slår smut en gang, rammer bakken og lander ”tørt” en meter fra de røde pæle.

Brøndby 20-04-2015
Resultat: BC32, JH32, TS27, FR27, JT22
Slagspil: BC87, TS89, JH91, FR95, JT115
Flaget:  ---
Længste Drive: FR9
Birdie : BC hul 2, OleSvingsmed indspil-slaget fra 20-25 m. lander nogle meter før hul og triller i.

Brøndby 13-04-2015
Resultat: BC30, TS23, FR19, JT15
Slagspil: BC89, TS96, FR104, JT126
Flaget:  TS8
Længste Drive: BC8
Birdie : TS hul 12, puttet fra 3-4 meter

Holbæk 05-04-2015
Resultat: JH24, BC21, JT18, FR16
Slagspil: (-2 )BC102, JH102, FR110, JT122
Flaget:  ---
Længste Drive: JH8