BackTeeBoys  Tour  2009 – Regler 

 

Regler gældende for tour’en 2009, afholdt over træningsmandage plus øvrige runder.

 

1 Mindst to spillere skal spille sammen for at runden kan tælle.

2 Der skal spilles mindst 18 huller for at runden tæller.

3 Der tælles følgende spilarter: Stableford, Slag, Vundne huller, Længste Drive og Flaget.

4 Mesterskabet afgøres over bedste-12 runder i løbet af sæsonen.

5 Spiller en spiller mere end  de 12 runder kan han udelukke de dårligste runder (datoer). Championship runden kan godt udelukkes  !

6 De 12 bedste runder inden for hver spilart - separat, tælles automatisk !!

I Flaget+Længste Drive konkurrencen tæller alle runder !!

7 Tour’en løber fra sommertiden starter til sommertiden slutter  !!

 

Stableford: Der scores efter normale Stableford regler. Der tildeles point ift. til de 36 der svarer til ens HC, dvs. 36 giver scoren 0.

Scoren 37 giver +1, scoren 35 giver –1 .

Ved pointlighed i den samlede stilling vinder den med den bedste enkeltscore på én runde , derefter næsthøjeste osv.

 

Slagspil: Totalt antal slag . Slagspil afvikles uden HC regulering !

Når der løftes, tildeles spilleren det antal slag som giver 0 stableford, tillagt eet slag.

Dog: spillere der løfter på samme hul får samme (dårlige) score tildelt, uanset HC.

De enkelte spilleres slagscore tæller direkte, uden hensyntagen til antallet af spillere og placering !

Andre baner end Brøndby rates ift. til denne for en spiller med HC 20. F.eks. betyder det at der ved

spil på banen i Smørum fratrækkes 10 slag til konkurrencen.

 

Vundne huller:  Hulspil afvikles med HC regulering. Der tildeles ekstra slag iflg. konverteringstabel jvf. reglerne for Stableford.

Spillere der vinder/deler et hul (antal slag (korrigeret for HC)) får 1 delpoint .

Ved lighed i delpoint vinder den med flest vundne huller alene ! Er der stadig lighed vinder den med det sværeste hul vundet alene !

Er det stadig lige vinder den med de(t) sværeste hul(ler) ift. HC-nøgle. Ved fortsat lighed deles pointet.

Efter runden gives der endeligt tællende pladsciffer point ift. hvor mange deltager der var på runden:

                 6 spillere:  6-5-4-3-2-1 

5 spillere:  6-4-3-2-1

4 spillere:  5-3-2-1

3 spillere:  4-2-1

2 spillere:  3-1 

Ved pointlighed i den samlede stilling vinder den spiller med flest 6 taller på scorelisten, derefter flest 5 taller, osv.

 

Flaget:

Der spilles i Brøndby på hul 1

Vinderen af runden er den der både kommer på green og er tættest på flaget ! Kommer ingen på green udgår runden.!

Hvis der spilles i flere bolde markerer den forreste bold med tee eller mønt placering af tætteste bold.

Der tildeles point efter hvor mange der deltager på runden: 6spillere=10point, 5s=9, 4s=8, 3s=7, 2s=6 .

Sammenlagt vinder den med flest point. Ved pointlighed vinder den med flest 10-taller, derefter 9-taller osv.

Ved fortsat pointlighed afgøres tvister for placering 1 ved duel på Brøndbys hul 4 !!

Evt. duel(ler) afvikles efter indbyrdes aftale, men inden årsafslutnings arrangementet.

 

Længste Drive:

Der spilles Længste drive konkurrence på Brøndby hul 10 .
Bold skal være på fairway (bold er på fairway hvis blot en del af bolden er inde over fairway grænsen).

Forreste bold markere med en lap papir eller noget.

Der tildeles point efter hvor mange der deltager på runden: 6spillere=10point, 5s=9, 4s=8, 3s=7, 2s=6 .

Ved pointlighed vinder den med flest 10-taller, derefter 9-taller osv.

Ved fortsat pointlighed afgøres tvister for placering 1 ved duel på Brøndbys hul 6 !!

Evt. duel(ler) afvikles efter indbyrdes aftale, men inden årsafslutnings arrangementet.

 

Mulligan : Man kan ikke tage en mulligan  !!

Putning : Man har ret til at putte ud, hvis bolden ligger indenfor en meter fra flaget.

Vi skal være mere tydelige i vores kropssprog og verbalt om vi vil putte ud eller vente.

 

Regler :  Hvis vi ændrer regler under igangværende tour skal alle være enige.